Secundair onderwijs op maat van volwassenen

Kun jij je perfect verplaatsen in de leefwereld van jongvolwassenen? Wil je hen stimuleren in hun ontwikkeling en hen ondersteunen in hun groei naar volwassenheid? Heb jij het in je om hen te boeien en de passie voor je vak over te brengen? Schrijf je dan in voor de opleiding Secundair onderwijs en ontdek welke leraar er in jou schuilt.

Lager onderwijs op maat van volwassenen LLL 2

De opleiding Secundair onderwijs. Wat houdt dat nu juist in?

Wil je leraar secundair onderwijs worden maar laat je werk- of privésituatie het niet toe om overdag te studeren? Kies voor de Educatieve bachelor Secundair onderwijs in afstandsonderwijs. Je verwerkt de leerstof grotendeels via zelfstudie en wordt alleen op een aantal maandag- of dinsdagavonden op de campus verwacht. Om de opleiding te starten in afstandsonderwijs moet je eerst op intakegesprek komen. Na dit gesprek ontvang je van de trajectbegeleider een toelatingsformulier dat je nodig hebt om te kunnen inschrijven.  

Heb je al een hoger diploma en kun je overdag wel naar de les komen? Dan kom je in aanmerking voor een verkort traject overdag. 

 • Persoonlijk studietraject
 • Combinatie mogelijk met je job en je gezin
 • Focus op één of twee onderwijsvakken
 • Stage in eigen regio
 • Begeleiding op de campus

Om leerlingen iets mee te geven, moet je over een dynamische persoonlijkheid en inzicht in hun leefwereld en ontwikkeling beschikken. Daarom krijg je elk jaar een aantal vakoverstijgende opleidingsonderdelen, met voorbeelden en opdrachten die helemaal afgestemd zijn op je toekomstige leerlingen. Daarnaast is er het specifieke programmagedeelte waarin je je toelegt op de één of twee onderwijsvakken die je later wilt geven.

Kies je onderwijsvak(ken)

Afhankelijk van het traject dat je volgt, kies je één of twee onderwijsvakken. Lichamelijke Opvoeding (LO), Project Kunstvakken (PKV) en Bewegingsrecreatie (BR) worden niet ingericht in afstandsonderwijs. Bekijk het overzicht op deze pagina om te weten welke vakken je kunt combineren. Wil je toch een vakkencombinatie volgen die niet gecombineerd kan worden? Dat kan op voorwaarde dat je beide vakken niet tegelijk volgt in de eerste en de tweede fase. Zo zijn Nederlands en PAV wel te combineren als je begint met Nederlands in de eerste fase en pas daarna start met PAV.

Stage vanaf het eerste jaar

Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds minder les en steeds meer stage. Om je vlot te laten wennen aan de schoolomgeving, bouwen we het stagetraject geleidelijk op. Je begint met observaties en begeleide didactische oefeningen. Pas daarna zet je je eerste stappen in het echte lesgeven. Gaandeweg krijg je meer verantwoordelijkheden en gaat de klemtoon meer liggen op de specifieke onderwijsvakken die je koos. Je maakt ook actief kennis met verschillende schoolculturen en onderwijsvormen. Een hele uitdaging!

Afstandsonderwijs of verkort traject overdag

Leraar secundair onderwijs worden in afstandsonderwijs betekent begeleid zelfstandig leren. ‘Begeleid’ slaat op de persoonlijke ondersteuning die je krijgt vanuit de opleiding, enerzijds face-to-face tijdens een beperkt aantal monitoraten en anderzijds digitaal. ‘Zelfstandig’ wil zeggen dat je studeert op een door jou gekozen plaats, tijdstip en in een door jou gekozen tempo. Zo kun je studeren combineren met werk en gezin. Als je al een hoger diploma hebt en je overdag kunt vrijmaken om naar de les te komen, kun je ook inschrijven voor een verkorte Educatieve bachelor Secundair onderwijs in dagonderwijs. 

Zes verkorte trajecten

Al een diploma hoger onderwijs? Je wordt vrijgesteld voor een groot aantal opleidingsonderdelen.

 1. 1

  Lerarendiploma, geen bachelor of master

  Je hebt een lerarendiploma, maar geen bachelor- of masterdiploma?

 2. 2

  Na bachelor of master, geen lerarendiploma

  Je hebt een bachelor- of een masterdiploma, maar geen lerarendiploma?

 3. 3

  Na bachelor of master + lerarendiploma, 1 vak studeren

  Je hebt een bachelor- of een masterdiploma plus een lerarendiploma en je wilt 1 onderwijsvak studeren?

 4. 4

  Na Kleuteronderwijs, 1 vak studeren

  Je hebt een lerarendiploma kleuteronderwijs en je wilt 1 onderwijsvak studeren?

 5. 5

  Na Lager onderwijs, 1 vak studeren

  Je hebt een lerarendiploma lager onderwijs en je wilt 1 onderwijsvak studeren?

 6. 6

  Na Secundair onderwijs, 1 extra vak studeren

  Je hebt een lerarendiploma secundair onderwijs en je wilt 1 onderwijsvak studeren?

Instaptoets

Leg jouw verplichte maar niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding af.

Studenten die zich willen inschrijven voor een lerarenopleiding moeten in heel Vlaanderen deelnemen aan een verplichte, maar niet-bindende instaptoets. De resultaten zijn niet bepalend om je te kunnen inschrijven, maar je moet de toets wel afgelegd hebben. De instaptoets heeft als doel jou als aankomende student een spiegel voor te houden over je startcompetenties.

Lager onderwijs op maat van volwassenen LLL 2
Wat zeggen onze studenten?

Laat je overtuigen door onze studenten

Kenmerken

Wist je dat dit mogelijk was binnen een bacheloropleiding?

 • Starten in februari

  Je kunt de opleiding ook starten in februari, bij de start van het tweede semester.

 • Voltijdse dagopleiding

  Als je werk- en privésituatie het toelaat, ben je als volwassene uiteraard ook welkom om samen met onze reguliere studenten een lerarenopleiding te volgen in voltijds dagonderwijs.

 • Educatief graduaat in plaats van bachelor

  Heb je een getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs en minstens drie jaar professionele ervaring als vakspecialist? Wil je jouw praktische kennis doorgeven aan jongeren om hen voor te bereiden op het beroepsleven? Dan is het Educatief graduaat Secundair onderwijs iets voor jou! Ook als je al gestart bent als (praktijk)leraar is de opleiding een aanrader om je lespraktijk verder te ontwikkelen. Het traject is heel flexibel zodat je het kunt combineren met je werk en/of gezin.

Iets voor jou?

Secundair onderwijs, iets voor jou?

 • Je wil jongeren stimuleren in hun ontwikkeling en hen ondersteunen in hun groei naar volwassenheid.
 • In het middelbaar had je één of meerdere lievelingsvakken. Nu wil je je vol passie daarin specialiseren.
 • Je hebt een creatieve, open geest en vindt het leuk om projecten uit te werken.
 • Diversiteit zie je niet als een beperking, maar als een meerwaarde.
 • Je houdt van praktijkgerichte lessen en direct contact met het werkveld.
Meisje - nadenkend
Afstandsonderwijs is voor mij de ideale manier van studeren. Door mijn job in retail is dagonderwijs of avondschool niet haalbaar maar in afstandsonderwijs maak ik mijn eigen planning en werk ik aan mijn studies wanneer en hoeveel het voor mij mogelijk is.
Jef De Backker
Werkt in retail en is student Secundair onderwijs
Jef De Backker
Wat moet je verwachten

Handen uit de mouwen en met de voeten in de praktijk

Monitoraten

Je studeert grotendeels thuis. Daarnaast worden per opgenomen opleidingsonderdeel (vak) twee à drie monitoraten ingericht: het eerste op de campus in Sint-Niklaas, de andere via een digitale live-les. Onderwijsvakken Biologie, Chemie, Fysica, Economie en Geschiedenis vinden plaats op maandagavond, de andere onderwijsvakken op dinsdag- of woensdagavond. De precieze data worden gecommuniceerd bij de start van het academiejaar. Tijdens een monitoraat oefen je vaardigheden of maak je oefeningen, onder begeleiding van de docent. Je kunt ook vragen stellen over de leerinhouden en opdrachten. Op die manier leer je ook je medestudenten kennen.

Stage

Doorheen de opleiding zitten verschillende stages verweven. Je kiest zelf je stageschool en stageperiode. Hou er wel rekening mee dat je voldoende beschikbaar moet zijn tijdens de week om alle stagelessen te kunnen geven. Wie al leraar is, mag bijna alle stages lopen in de eigen school. 

Authentiek onderwijs

Voor alle vakken proberen we de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen: voor Biologie en Aardrijkskunde heb je regelmatig veldwerk en voor Geschiedenis bezoek je erfgoed, tentoonstellingen en musea. Wie Project algemene vakken (PAV) volgt, maakt uitgebreid kennis met het beroepsonderwijs. Bij Plastische opvoeding en Informatica verdiep je je dan weer in multimedia en grafische computerprogramma’s.

Evaluatie

Je legt enkel examens af van je onderwijsvakken. Gemeenschappelijke vakken worden geevalueerd op basis van opdrachten, portfolio’s of presentaties tijdens de monitoraten. Examens worden overdag georganiseerd tijdens de week. Je kent de examenregeling al bij de start van het academiejaar, zodat je tijdig een regeling kunt treffen met je werkgever. Schriftelijke examens kun je wel op zaterdagvoormiddag afleggen.

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL
Na je diploma

En wat nadat je je diploma behaald hebt?

Met je bachelordiploma kun je natuurlijk aan de slag in het secundair onderwijs. Daarnaast kun je in het onderwijs aan de slag als administratief ondersteunend personeel. De competenties die je bij ons verwerft, maken je tot een vlot inzetbare werkkracht.

Maar ook buiten het onderwijs liggen de kansen voor het grijpen. In de socioculturele sector en in de bedrijfswereld kun je je kandidaat stellen voor diverse leidinggevende, organisatorische, informatieverstrekkende en vormende functies. Bedrijven en organisaties waarderen beslist je degelijke vakopleiding, je gestructureerd en flexibel denken en vooral je vlotte omgang met mensen.

Waar kun je aan de slag?

 • In de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs
 • In de derde en vierde graad van het beroepsonderwijs
 • Als leraar in het het buitengewoon onderwijs, deeltijds onderwijs of volwassenenonderwijs
 • Als administratief ondersteunend personeel in het onderwijs
 • In de sociale sector of in de bedrijfswereld
Wat na je diploma 2

Of wil je verder studeren?

Met je bachelordiploma Secundair onderwijs op zak kun je eenvoudig lesbevoegdheid voor een extra onderwijsvak verwerven via een verkort studietraject. Je kunt er ook voor kiezen om via een deeltijds traject het diploma van leraar lager onderwijs te behalen.

Streef je een academische carrière na, dan kun je na je bacheloropleiding voor een masterdiploma gaan. Via een schakelprogramma start je een masteropleiding aan de universiteit, bijvoorbeeld de Master in de Educatieve studies. Of misschien is de Banaba Schoolontwikkeling wel iets voor jou?

Levenslang leren

Als leraar leer je een leven lang. Ontdek hier al onze postgraduaten, kort- en langlopende opleidingen, studiedagen, seminaries... op maat van leraars. 

Financiële steun

Ga je als volwassene (opnieuw) studeren, dan heb je in sommige gevallen recht op een vorm van financiële tegemoetkoming. Denk aan opleidingscheques, kmo-portefeuille, een studietoelage van de Vlaamse overheid, een statuut als student-zelfstandige... Je vindt alle uitleg, voorwaarden en de aanvraagprocedures op de onderstaande pagina's. 

Studeren als werkzoekende

Ben je werkzoekend, dan kun je onder bepaalde voorwaarden een hoger diploma halen met behoud van je werkloosheidsuitkering. Als de opleiding die je kiest erkend is als OKOT-opleiding (voluit: onderwijskwalificerend leertraject, dat leidt tot een knelpuntberoep) word je bovendien automatisch vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, krijg je je inschrijvingsgeld en materiaalkosten terugbetaald en kom je in aanmerking voor vergoedingen zoals een verplaatsingsvergoeding. In andere gevallen moet je hiervoor eerst een aanvraag indienen bij de VDAB. Telt je studieprogramma minder dan 27 studiepunten of vallen de lessen ‘s avonds en/of op zaterdag, dan moet je sowieso beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. 

Meer tijd voor je studie

Afhankelijk van de plaats waar je werkt en de opleiding die je volgt, heb je mogelijk recht op Vlaams opleidingsverlof, betaald educatief verlof of vormingsverlof. Dat wil zeggen dat je soms afwezig mag zijn van het werk om naar de les te gaan of te studeren, met behoud van loon. Of misschien kom je wel in aanmerking voor tijdskrediet of Vlaams zorgkrediet. 

Campussen

Campus Sint-Niklaas

Kies je voor Secundair onderwijs in afstandsonderwijs of voor het verkort programma Secundair onderwijs in Sint-Niklaas? Dan is je campus is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer: het gebouw ligt op tien minuten wandelen van de Grote Markt en op vijftien minuten van het station. De moderne infrastructuur en de warme, familiale sfeer zullen je zeker bevallen. 

Campus Brussel

Kies je voor het verkort programma Secundair onderwijs op Campus Brussel, dan word je ondergedompeld in de rijke diversiteit van onze hoofdstad. Daarnaast stimuleren we je om je meest creatieve ik naar boven te halen.

Campus Dilbeek

Volg je het verkort programma op Campus Dilbeek? Deze campus ligt net buiten de Brusselse grootstad. Het is een sportcampus met vier sporthallen en een eigen fitnesscentrum, allemaal in een groene omgeving. Vlakbij vind je een atletiekpiste, een zwembad en een voetbalveld. De campus ligt vlak naast het station van Dilbeek en is dus makkelijk te bereiken.

 • 6
  Campussen
 • + 10.000
  Studenten
 • 25
  Bacheloropleidingen
 • 8
  Graduaatsopleidingen
Meer dan een opleiding

Co staat voor samen, we pakken je studie samen aan!

Werken en studeren combineren is niet vanzelfsprekend. We geven je echter graag een duwtje in de rug.  Naast opleidingen biedt Odisee ook voor werkende studenten een hele waaier aan extra voorzieningen. Ontdek waar wij je mee kunnen helpen!

 

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Inschrijven

Ben je er helemaal klaar voor en zie je studeren helemaal zitten?