Postgraduaat Energiecoördinator

Je bent gedreven om alle aspecten van energie te leren kennen. Je bent op zoek naar een opleiding die je inzicht geeft in het energetisch karakteriseren en beheren van gebouwen (parken) en grote industriële verbruikers.

Je wil op basis van realistische energiebesparende maatregelen en investeringen of door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen de ecologische voetafdruk verminderen? Dan is het praktijkgerichte postgraduaat Energiecoördinator de opleiding die je zoekt! 

Kabel in stopcontact
Postgraduaat Energiecoördinator

We hebben goed opgeleide energieprofessionals nodig!

Nog te vaak wordt het energieverhaal benaderd vanuit één specifiek domein en alhoewel het gevoel leeft dat de energieproblematiek als minder onbekend beschouwd wordt, blijkt in de praktijk dat de finesses en praktische invulling meestal niet afgestemd zijn op de huidige theoretische kennis, zelfs bij het merendeel van de huidige professionelen.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot verantwoordelijken die geconfronteerd worden met de energieprestaties van gebouwen enerzijds (architectenbureaus, adviesbureaus, systeem-fabrikanten, administraties, promotoren, REG-verantwoordelijken...) en anderzijds tot verantwoordelijken van industriële energiedragers (energie-auditbureaus, studiediensten...) die zich willen bijscholen in de technieken die leiden tot een efficiënt energieverbruik.

Het postgraduaat is ook interessant voor vastgoedmakelaars, bouwpromotoren en syndicussen die zich willen informeren en bijkomend wensen bevoegd te zijn voor het uitschrijven van een energieprestatiecertificaat. Bovendien kan iedereen die betrokken is bij het energiegebeuren in instellingen en ondernemingen of geïnteresseerden in energie en energiebesparing zich inschrijven.

Kortom, we richten ons tot iedereen die betrokken is met het energiegebeuren (zowel internen als externen).

Modulaire opbouw

De opleiding is modulair opgebouwd. Elke module vertegenwoordigt een specifiek domein van het energieverhaal.

Je verwerft verschillende inzichten in energiehuishouding, de energie-efficiëntie van gebouwen, technische installaties en een gedegen basiskennis van de verschillende energieactoren (het gebouw, verwarming, ventilatie, elektriciteit, verlichting, koeling…). Ook de integratie van hernieuwbare energiebronnen komt aan bod.  Je leert rekentechnieken zodat je de energiebesparing (minder kWh) of impact op het milieu (minder CO2)  kan omzetten in een financiële waarde (meer €’s uitgespaard).

Sinds de start van de opleiding hebben wij het programma regelmatig aangepast aan de veranderde wetgeving en de nieuwe technologische evoluties.

Programma-inhoud

In dit programma komen er verschillende modules aan bod die duidelijk maken hoe we verantwoord en efficiënt met energie kunnen omgaan.  

Module 1: Het gebouw
In dit luik focussen we op energie-efficiëntie van gebouwen en bestuderen we de volledige gebouwenschil. 

Module 2: Productie en transport van energiedragers
Deze uitgebreide module start vanuit de basiskennis over hoe energie wordt geproduceerd en getransporteerd. Verder gaan we uitgebreid in op hernieuwbare energiebronnen. We staan stil bij het produceren en transporteren van 'Warmte' en 'Koude', en elektriciteit (o.a. verlichting). Tot slot gaan we in deze module in op industriële energiedragers zoals stoom en perslucht.

Module 3: Ventilatie-ruimteconditioningstechnieken
In deze module staan we stil bij ventilatie van ruimtes, behaaglijkheid- en comfortcriteria, regelwijzen en aanpassingen aan bestaande ventilatiesystemen. 

Module 4: Energie-audit
Hoe rendabel is een mogelijke investering? Voor welke investering kies je het best? Verder maken we je wegwijs in energieregistratie en energieboekhouding. Tot slot staan we nog even stil bij het ontwikkelen van een energiezorgbeleid en rapportering hieromtrent.

Module 5: Projectwerk
Je kiest zelf welk projectwerk je graag wil maken i.f.v. je eigen interesse en de mate waarin je professioneel met bepaalde materie bezig bent. Je kan kiezen tussen:
- Energiedeskundige type A en/of
- EPB-verslaggever en/of
- Energiecoördinator

 

Competenties

Na afloop van de opleiding heb je volgende competenties verworven:

 • Je gaat op een verantwoorde manier met energie om en stimuleert hernieuwbare energie.
 • Je adviseert aan derden die willen investeren in energiebesparende maatregelen.
 • Je treedt op als verantwoordelijke voor het energiebeleid.
 • Je ontwikkelt maatregelen voor en adviseert over energiebesparing.
 • Je coördineert de invoer van energiebesparende investeringen.
 • Je introduceert nieuwe energietechnieken, adviseert over energiecontracten en volgt de subsidieregelingen op.

Keuzetraject mogelijk

Het postgraduaat Energiecoördinator leidt je enerzijds op tot erkend energiedeskundige en geeft je anderzijds inzicht in de verschillende aspecten van efficiënt energiebeheer in gebouwen door te focussen op het gedrag van het gebouw en het bestuderen van de energie-efficiëntie van de verschillende (hernieuwbare) energietechnieken (verwarming, ventilatie, koeling, elektriciteit, verlichting, motoren, klimatisatie).
Het programma voorziet een keuzetraject voor verschillende soorten energiedeskundigen:

 • Energiedeskundige type A: opmaken van een energieprestatiecertificaat EPC bij verkoop of verhuur van een residentiële woning.
 • EPB-verslaggever: opmaken van een EPB-aangifte.
Permanente vorming voor energiedeskundigen

Praktische info op een rijtje

Waar, wanneer, hoeveel kost het, wie moet ik contacteren?
Je vindt alle praktische informatie hieronder. 

 • Waar en wanneer?

  Campus

  Deze opleiding gaat door in Campus Aalst, Kwalestraat 154 te 9320 Aalst.

  Lesmomenten

  De opleiding start op donderdag 23 januari 2023. De lessen gaan telkens door op donderdag van 13.30 u t.e.m. 20u.

 • Studiegeld

  De kostprijs voor de opleiding bedraagt 2.200 euro, syllabus en catering tijdens de pauzes inbegrepen.

  Je kunt meerdere eindwerken (Energiecoördinator, Energiedeskundige type A en EPB-verslaggever) combineren. Afhankelijk van je keuze voor het eindwerk krijg je mogelijks bijkomende lessen. Als student van het postgraduaat kan je deze opleidingen volgen voor volgende gereduceerde studiegelden:

 • Vlaams opleidingsverlof

  Het postgraduaat Energiecoördinator is erkend in het kader van Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Het startattest voor Vlaams opleidingsverlof wordt verstrekt vanaf 2 weken voor de eerste lesdag.

  Kies je voor het eindwerk Energiedeskundige Type A? Dan kan je ook voor deze bijkomende opleiding gebruik maken van Vlaams opleidingsverlof. Het startattest voor deze opleiding wordt ook hier verstrekt vanaf 2 weken voor de eerste lesdag.

 • Getuigschrift

  Als je slaagt voor de theoretische examens en het eindwerk, behaal je het getuigschrift ‘Postgraduaat Energiecoördinator'.

  Daarnaast kun je bijkomende titels bekomen (na het volgen van een bijkomende verkorte opleiding). Naargelang de keuze die je maakt, leidt dit tot de volgende erkende titels:

  Lees er meer over op de betreffende opleidingspagina's.

 • Verplichte bijscholing voor milieucoördinatoren

  De theoretische modules binnen deze opleiding die energiebeheer en -efficiëntie behandelen komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing voor milieucoördinatoren. In totaal kunnen max. 30 uren worden toegekend per kalenderjaar. 

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze opleiding is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? Dan kun je meteen inschrijven. 

Jongen - Gele muts